Съхраняваме самобитната българска традиция и уникалните български ритми и гласове. Танцуваме и пеем от сърце! Участваме в активния  културен живот на града, в регионални национални фестивали и международни турнета.


Школа по народни танци с ръководители Иван Иванов и Иван Пещерски.
001
002
003
004
005
006
007
008
009