І направление - спорт

     1. Школа по плуване

     2. Школа по ски

ІІ направление - изкуства

     1. Театрална школа и Театрално студио

     2. Детско юношеска вокално-инструментална школа „Звънче”

     3. Танцова формация ”Формеишън”

     4. Школа по пиано и солфеж

     5. Духови инструменти

     6. Школа по народни танци "Здравче-венче"

ІІІ направление - наука, техника и технологии.

     1. Школа по информационни технологии

     2. Природозащитен отряд

     3. Школа по краезнание

      Дейностите в ОДК  са в три направления. Може да ги намерите тук: