Общински детски комплекс Велинград
ул "Тошо Стайков" 7
Директор:

Мариана  Димитрова Зинкова-Шенкова

тел:0359-5-30-34
GSM:0878640410
e-mail:odk.velingrad@abv.bg
Домакин-касиер:

Невенка Йорданова Дулева

тел : 0359-5-30-95
GSM : 0885898269
e-mail:nevenaduleva@abv.bg
Вашето име:
Email:
Относно:
Съобщение:
     ОДК Велинград е извън училищно педагогическо учреждение в системата на Народната просвета за организиране на дейности в свободното време на децата в областта на науката, техниката , изкуствата и спорта.
     Създаден е през 1998г. и трансформиран от бивш ”Пионерски дом” в „Общински център за работа с деца”.
     Тук се проявява гъвкавост и образователен подход, който осигуряват взаимодействие в научна, художествено-творческа, спортна и развлекателна дейност.
     Ръководството на школите е поверено в ръцете на популярни в своята област специалисти, творци и спортисти.
     ОДК е превърнат в емоционално-комфортно училище за свободното време на децата, като предоставя алтернативна заетост в борбата с негативите на обществото ни и е сцена за лична изява на нашите талантливи възпитаници.
     Сградата е санирана и обновена по проект „Красива България” и невероятната атмосфера предразполага децата към творчество.
     Тук се обучават над 500 млади таланти в различни направления и школи.